L4 L6: calle Navarra, corte de circulación / carrer Navarra, tall de circulació

  Se informa que, por las obras en c/ Navarra, del 9 a fin de obra, de lunes a viernes y de 7:45 a 18:45h, las líneas L4 y L6, realizarán un itinerario alternativo.

Castelló de la Plana, 9 de abril de 2024

  S’informa que, per les obres en c/ Navarra, del 9 a fi d’obra, de dilluns a divendres i de 7:45 a 18:45h, les línies L4 i L6, realitzaran un itinerari alternatiu.

Castelló de la plana, 9 d’abril de 2024