L3 L11: calle Conde Pestagua, corte de circulación / carrer Comte Pestagua tall de circulació – ACTUALIZACIÓN / ACTUALITZACIÓ 12-04-2024

  Se informa que, por las obras en c/ Conde Pestagua, desde el día 12 de abril, hasta fin de obra, realizarán un itinerario alternativo.

Castelló, 12 de abril de 2024

  S’informa que, per les obres en c/ Comte Pestagua, des del dia 12 d’abril, fins a la fi de l’obra, les línies L3 i L11, realitzaran un itinerari alternatiu.

Castelló, 12 d’abril de 2024