Avís Legal

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem:

1. Objecte

Art. 10 LSSI: https://www.tucs.es/ és un domini en internet de titularitat d'AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS,S. a. amb Domicili Social a CAMÍ *CAMINÁS 133 – CAMÍ VELL DE LA MAR (província de *CASTELLON), CIF *nºA12012373. L'empresa consta inscrita en el Registre Mercantil de Registre Mercantil *Castellon, Tom 639, Llibre 206, Foli 119, Fulla CS-5538.

A l'efecte d'aquest document el telèfon de contacte és 964 200 122 i el correu electrònic de contacte és info@tucs.com.

Aquest Avís Legal regula la utilització d'aquest domini.

La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'Usuari de les condicions d'ús incloses en aquest Avís com també les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privacitat’ i ‘Política d'ús de Cookies’. En el cas que uns certs serveis continguts i/o eines oferits a través d'aquest “Portal” requeriren de l'aplicació condicions particulars aquestes es posaran a la disposició de l'Usuari.

D'altra banda, AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS, S. a. adverteix que, tant els continguts i serveis d'aquesta pàgina web com les pròpies condicions d'utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d'utilització.

L'Usuari es compromet al fet que, en els apartats en què siga necessari que es registre per a poder accedir a aquests, facilitar dades veraces, exactes i complets sobre la seua identitat. A més es compromet a mantindre actualitzats les dades personals que pogueren ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitze.

S'informa que en cas de ser menor d'edat haurà d'obtindre el permís dels seus pares, tutors o representants legals per a poder accedir als serveis prestats. AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS, S. a. no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguen inexactes o falsos.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l'usuari s'obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d'Ús, a No utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d'activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i a l'ordre públic, assumint per part de l'usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis enfront del titular del domini o tercers que pogueren derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entres altres i a titule enunciatiu i no limitatiu:

Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que poguera derivar-se, d'aquesta manipulació o alteració per tercers

Realitzar qualsevol acte que puga danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris

Introduir i/o Utilitzar programes d'ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seua naturalesa que puga causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d'informació de titular del domini

Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.

Ocultar i falsejar l'origen de missatges de correu electrònic

Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis

Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, llevat que de dispose de l'autorització del titular del domini o estiga legalment autoritzat.

Transmetre a tercers no autoritzats els noms d'Usuari i les claus d'accés

AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS, S. a. no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d'Internet de tercers i la seua existència no implica que AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS, S. a. aprove o accepte els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS, S.A. ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la seua informació personal. Assegure's que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d'aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap mena d'informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seua responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que pogueren derivar-se de l'ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d'accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que puga produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seua programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L'usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

El prestador autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

3. Ús de cookies

AUTOTRANSPORTS COL·LECTIUS CASTELLONENCS, S. a. com a titular d'aquesta web declara que utilitza procediments automàtics de recollida d'informació per a guardar el registre dels Usuaris que visiten la seua pàgina web. Prem ací per a accedir en nostra política d'ús de cookies.

4. Protecció de dades

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal en el següent link.

4. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola.