Drets de passatgers

Reglament del transport públic urbà per a Castelló de la Plana

Aprovació: *Excmo Ajuntament Ple el 28 de febrer de 2013.
Publicació: B.O.P. de Castelló de la Plana, 45, de 13 d'abril de 2013