Accessibilitat

Som accessibles per tu. Cuidem-nos!

Tota la flota *TUC’s compta amb rampa accessible per a cadires de rodes amb dos espais exclusius en el centre de cada vehicle i sistemes de seguretat per a procurar la subjecció en moviment.